Länstrafiken i Norrbotten

Länstrafiken Norrbotten sköter den kollektiva trafiken, som även innefattar gods, i ett effektivt kommunikationsnät såväl på E4an vid kusten som i inlandet. Per Pettersson har arbetat med Länstrafiken Norrbotten i många år och fotograferar till branschtidningen Länstrafiknytt, broschyrer, annonser, tidtabeller och webben.

Kontakt

Mobil +46 70 658 29 27
Skicka e-post