Reportage och industri

Norrbottens historia handlar till stor del om industrinäringen och fortfarande är de största företagen i Norrbotten verksamma inom industrin. Gruvnäringen, stålindustrin och pappersbruken sysselsätter många norrbottningar och bidrar till hela Sveriges ekonomi. På senare år har även nya företag växt fram och blomstrat. Idag är Norrbottens affärsliv mångfacetterat och det som växer mest är de kreativa näringarna. Per Pettersson har sedan start arbetat med att dokumentera Norrbottens näringsliv, fotografierna har synts i branschtidningar, reklam och säljmaterial.

Kontakt

Mobil +46 70 658 29 27
Skicka e-post